ПЕТ центар у Клиничком центру Србије

Позитронска емисиона томографија (ПЕТ) у КЦС