Централна лабораторија Центра за медицинску биохемију КЦС - једна од пет најсавременијих у свету