Отворене нове операционе сале Клиничког центра Србије у оквиру донације VICTORIA GROUP