Законска регулатива

Закон о правима пацијената

Закон о здравственој заштити

Инструкције за примену Закона о здравственој заштити

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника