Информатор о раду

Извештај о раду за 2018. годину

Залихе лекова и потрошног медицинског материјала у централној апотеци КЦС

Листе медицинских апарата Клиничког центра Србије (стање на дан 31.12.2015.)

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица 26.02.2021.