Резултати конкурса за пријем у радни однос на одредјено за 1 возача сан.возила, 1 руковаоца котла на гас, 5 референата ФТО и оперативне послове ЗОП-а, 2 радника на одржавању хигијене и прању лаб.посуђа, 10 спремача и 10 сервирки

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клиничког центра Србије дана 20.12.2017. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 25.12.2017. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 1104 oд 31.01.2018. године

I   У радни однос на одређено време у трајању од три месеца, због потребе посла, за радно место 1 возача санитетског возила  за Службу за техничке и друге пословеу Клинички центар Србије прима се:

 1. Марко Павловић

II   У радни однос на одређено време у трајању од три месеца, због потребе посла, за радно место 1 руковаоца котлoва на гориво гас  за Службу за техничке и друге послове у Клинички центар Србије прима се:

 1. Марко Џоговић

III   У радни однос на одређено време у трајању од три месеца, због потребе посл, за радно место референата ФТО и оперативне послове ЗОП-а за Службу за техничке и друге пословеу Клинички центар Србије примају се :

 1. Дарко Павловић
 2. Обрад Милојевић

IV У радни однос на одређено време у трајању од три месеца, због потребе посла, за радно место 2 радника на одржавању хигијене и прању лабораторијског посуђа за Службу за микробиологију у Клинички центар Србије примају се:

 1. Драгана Дурмишевић
 2. Ивана Опачић

V   У радни однос на одређено време у трајању од три месеца, због потребе посла, за радно место 10 спремача за Службу за техничке и друге послове у Клинички центар Србије примају се:

 1. Урош Филиповић
 2. Ивана Дејановић
 3. Анкица Перадиновић
 4. Горадана Миличевић
 5. Данијела Младеновић
 6. Едина Таловић
 7. Гордана Цвијовић
 8. Драгана Миливојевић
 9. Љиљана Николић
 10. Добрица Цветковића

VI У радни однос на одређено време, због потребе посла, у трајању од три месеца за радно место 10 сервирки за Клинички центар Србије примају се :

 1. Весна Васовић
 2. Лидија Арсић
 3. Милева Томић
 4. Љиљана Петровић
 5. Марина Стошић
 6. Драгана Цековски
 7. Зорица Благојевић
 8. Мирјана Филиповић
 9. Јелена Косић
 10. Светлана Маринковић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања обавештења у просторијама архиве Клинчког центра Србије, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин