Резултати конкурса за пријем 1 монтера грејања, 10 спремача, 2 сервирке и 1 перача лаб. посуђа на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године, а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3937 oд 30.03.2018. године у радни однос на одређено време, због потребе посла на период до три месеца, у Клинички центар Србије примају се следећи кандидати:

I   У радни однос на одређено време у трајању од три месеца за радно место 1 монтера грејања за Службу за техничке и друге послове у Клинички центар Србије прима се:

 1. Милован Станковић

II   У радни однос на одређено време у трајању од три месеца за радно место 10 спремача за Службу за техничке и друге послове у Клинички центар Србије примају се:

 1. Јасмина Станковић
 2. Радица Бараћ
 3. Жељко Нешић
 4. Мирјана Милићевић
 5. Миланка Китановска
 6. Слободанка Петровић
 7. Санела Марковић
 8. Гордана Марић
 9. Ивана Милијашевић
 10. Славица Радовић

III У радни однос на одређено време у трајању од три месеца за радно место 2 сервиркe за Клинички центар Србије примају се :

 1. Миланка Гајић
 2. Гордана Трбовић

IV У радни однос на одређено време у трајању од три месеца за радно место перача лабораторијског посуђа за Клинику за дерматовенерологију прима се:

 1. Зорица Милићевић

Избор кандидата за радно место електричар аутоматичар – 1 извршилац није обављен јер се на конкурс јавио само један кандидат чија је пријава била непотпуна.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговора о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања обавештења у просторијама Aрхиве Клинчког центра Србије, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин