Резултати конкурса за пријем сестара/техничара на одређено време

По основу конкурса објављеног на интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Клинничког центра Србије дана 26.02.2018. године а на интернет страници Министарства здравља РС дана 28.02.2018. године, обавештавамо вас да сe Одлуком в.д. директора бр. 3938 oд 30.03.2018 .године у радни однос на одређено време, због потребе посла на период до три месеца, или ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Клинички центар Србије примају се следећи кандидати:

У радни однос на одређено време за 9 здравствених радника са вишом стручном спремом до три месеца због потребе посла или због замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка, примају се следећи кандидати:

I за Центар за нуклеарну медицину

 1. Ања Спасић, радиолошки техничарса вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

II за Клинику за психијатрију

 1. Страхиња Живковић, радни терапеут са вишом стручном спремом на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

III за Клинику за дигестивну хирургију – I хируршка на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 1. Ана Лозанов, медицинска сестра општег смера са вишом стручном спремом
 2. Милена Цветковић, медицинска сестра општег смера са вишом стручном спремом

IV за Клинику за васкуларну хирургију

 1. Миљана Вуликић, струковни медицинско-лабораторијски технолог на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца за Одсек за трансфузиону медицину.

V за Центар за радиологију и МР на одређено време због потребе посла у трајању до 3 месеца

 1. Немања Александровић радиолошки техничарса вишом стручном спремом
 2. Емилија Перковић радиолошки техничарса вишом стручном спремом
 3. Вања Миловановић радиолошки техничарса вишом стручном спремом
 4. Мирко Ремлингер радиолошки техничарса вишом стручном спремом

У радни однос за 1 лабораторијског техничара за Клинику за дерматовенерологију, 4 гинеколошко-акушерске сестре и 4 педијатријске сестре са средњом стручном спремом у Клиници за гинекологију и акушерство и 50 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом за остале ОЈ КЦС, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог, примају се следећи кандидати, и то:

I за Клинику за инфективне и тропске болести

 1. Милан Ђикић, мед.техничар
 2. Јелена Секулић, мед.сестра
 3. Невена Вилотијевић, мед.сестра
 4. Сандра Стоjилковић, мед.сестра

II Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

 1. Анђела Ђорђевић, мед.сестра за Клинику за ургентну хирургију
 2. Емилија Ђорђевић, мед.сестра за Клинику за ургентну хирургију
 3. Тијана Јовић, мед сестра за Клинику за ургентну интерну медицну Одељење ургентне неурологије

III за Клинику за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију

 1. Јелена Ничетин, мед сестра
 2. Драгана Поповић, мед сестра
 3. Ана Илић, мед сестра

IV за Клинику за очне болести

 1. Тијана Неранџић, мед сестра
 2. Бојана Манџукић, мед сестра

V за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 1. Јелена Врећо, мед сестра
 2. Филип Филиповић, мед.техничар
 3. Марина Матић, мед сестра
 4. Кристина Фићи, мед сестра

VI за Клинику за гастроентерологију и хепатологију

 1. Дубравка Стојаковић, мед сестра

VII за Клинику за васкуларну хирургију

 1. Марија Вучковић, мед сестра
 2. Бранка Бабић, мед сестра
 3. Ирена Ђорђевић, мед сестра
 4. Марко Глигоријевић, мед сестра
 5. Невена Радојковић, мед.сестра

VIII за Клинику за хематологију

 1. Биљана Ковачевић, мед.сестра

IX за Клинику за кардиохирургију

 1. Александра Матић, мед.сестра
 2. Кристина Миленковић,мед.сестра
 3. Мирјана Марковић-Јуришић, мед.сестра
 4. Бојана Милошевић, мед.сестра
 5. Марија Ивковић, мед.сестра

X за Центар за нуклеарну медицину

 1. Марина Михајловић, мед.сестра

XI за Клинику за дерматовенерологију

За Клинику за дерматовенерологију за пријем у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 лабораторијског техничара са средњом стручном спремом, избор није извршен, јер се није пријавио ниједан кандидат који испуњава услове конкурса.

XII за Клинику за алергологију и имунологију

 1. Александра Спасојевић, мед.сестра
 2. Александар Ћеја, мед.сестра

XIII за Клинику за гинекологију и акушерство

 1. Анђела Ракић, гинеколошко-акушерска сестра
 2. Гордана Васић, гинеколошко-акушерска сестра
 3. Милица Дисић, гинеколошко-акушерска сестра
 4. Анђела Миленковић, гинеколошко-акушерска сестра
 5. Јелена Недељковић, педијатријска сестра
 6. Валентина Гогић, педијатријска сестра
 7. Бојана Бијелић, педијатријска сестра
 8. Ивана Лисица, педијатријска сестра

XIV Клиника за психијатрију

 1. Верица Станишић, мед.сестра

XV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 1. Драгана Бабић, мед.сестра

XVI за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију

 1. Жељана Савић, мед.сестра
 2. Сања Јоксовић, мед.сестра

XVII за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 1. Надица Пешић, мед.сестра
 2. Јована Цукут, мед. сестра

XVIII за Клинику за пулмологију

 1. Ивана Јовановић, мед.сестра

XIX за Клинику за кардиологију

 1. Маријан Миленковић, мед.техничар
 2. Тамара Милошевић, мед.сестра
 3. Стефан Војновић, мед.техничар за Службу за ургентну кардиологију
 4. Дарко Јовановић, мед.техничар за Службу за ургентну кардиологију
 5. Владимир Вучковић, мед.техничар за Службу за ургентну кардиологију

XX за Клинику за дигестиву хирургију - I хируршка

 1. Ивана Крстин, мед.сестра
 2. Сања Крстић, мед.сестра
 3. Јована Стојановић, мед.сестра
 4. Наташа Јоветић, мед.сестра

XXI за Клинику за грудну хирургију

 1. Јована Јоцић, мед.сестра

XXII за Клинику за урологију

 1. Никола Тешмановић, мед.техничар
 2. Снежана Јовановић, мед.сестра

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговора о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања обавештења у просторијама Aрхиве Клинчког центра Србије, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин