Резултати конкурса за пријем једног лекара специјалисте на одређено време

По основу конкурса који је објављеног на интернет страници КЦС дана 16.03.2018. године, а дана 19.03.2018. године на интернет страници НСЗ и Министарства здравља РС и у складу са Одлуком В.Д. Директора КЦС бр. 4303 од 10.04.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца за 1 лекара специјалисту одговарајуће гране медицине за Центар за анестезиологију и реаниматологију, примљен је кандидат:

  1. др Бојана Ђорђевић, лекар специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин