Резултати конкурса за пријем лекара и здравствених сарадника на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 26.02.2018. године, а 28.02.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр . 4304 oд 10.04.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад провремено одсутног запосленог за 1 молекуларног биолога и 1 дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара-специјалисту медицинске биохемије за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма и 14 доктора медицине или лекара специјалиста одговарајуће гране медицине за остале ОЈ КЦС, примљениследећи кандидати, и то:

I за Клинику за хематологију

  1. др Јован Рајић, доктор медицине
  2. др Владимир Оташевић, доктор медицине

II за Пејсмејкер центар

  1. др Никола Вујадиновић, доктор медицине

III за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар

  1. др Здравко Селаковић, доктор медицине

IV zа Центар за нуклеарну медицину

  1. др Невена Ранковић, доктор медицине

V за Клинику за инфективне и тропске болести

  1. др Ивана Остојић, доктор медицине

VI за Службу за микробиологију

  1. др Јелена Чоловић, доктор медицине

VII за Клинику за гинекологију и акушерство

  1. др Миљан Чуљић, доктор медицине

VIII за Службу за организацију, планирање, социјалну медицину и медицинску информатику

  1. др Душан Ордић, доктор медицине

IX за Центар за радиологију и магнетну резонанцу

  1. др Биљана Јовандић, доктор медицине

За Клинику за пулмологију за пријем у радни однос за 1 лекара специјалисте одговарајуће гране медицине на одређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог, за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију за 1 лекара специјалисту одговарајуће гране медицине на одређено време у трајању до 3 месеца, за 1 лекара специјалисту интерне медицине на одређено време у трајању до 3 месеца за Клинику за гинекологију и акушерство и за 1 дипломираног фармацеута-медицинског биохемичара-специјалисте медицинске биохемије у Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма на одређено време до повратка на рад, избор кандидата није извршен, јер се није пријавио ниједан кандидат који испуњава услове конкурса.

За Клинику за гинекологију и акушерство за пријем у радни однос на одређено време за 1 лекара специјалисту гинекологије и акушерства на замену одсутног запосленог до његовог повратка на рад и за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма за пријем у радни однос 1 дипломираног молекуларног биолога на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад, избор кандидата није извршен, јер се на оба конкурса пријавио само по 1 кандидат који испуњава услове конкурса.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,

В.Д. ДИРЕКТОР
Доц. др Милика Ашанин