Резултати конкурса за пријем медицинских сестара и техничара на одређено време

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС и НСЗ дана 24.04.2018. године, а 25.04.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 6423 oд 24.05.2018. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца или до повратка на рад привремено одсутног запосленог, и то:

Здравствени радници са вишом стручном спремом – 5 извршилаца

I за Центар за радиологију и МР

 • Татјана Вељковић, струковни мед.радиолог

II за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • Никола Николов, виши мед.техничар, анестетичар - интезивист

III за Клинику за кардиологију

 • Зорица Грујичић, виша мед.сестра

IV за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • Ирена Кнежевић, струковна мед.сестра

V за Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију

 • Александра Гавриловић, виши физиотерапеут

 

Здравствени радници са средњом стручном спремом – 16 извршилаца

I за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију

 • Маринко Шекуларац, мед.техничар

II за Службу за фармацеутску делатност и снабдевање

 • Вукашин Драгишић, фармацеутски техничар
 • Ивана Јешић, фармацеутски техничар

III за Клинику за васкуларну хирургију

 • Милица Шабић, мед.сестра

IV за Центар за анестезиологију и реаниматологију

 • Андријана Вулић, мед.сестра
 • Атила Међеши, мед.техничар
 • Владо Радека, мед.техничар
 • Маја Богићевић Тодоровски, мед.сестра
 • Марина Луца, мед.сестра
 • Тина Гемери, мед.сестра
 • Младен Гроздановић, мед.техничар

V за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма

 • Марија Јовановић, мед.сестра
 • Мирјана Миладиновић, мед.сестра
 • Милена Ћурковић, мед.сестра

VI за Клинику за гинекологију и акушерство

 • Марија Савић, гинеколошко-акушерска сестра
 • Милица Ристић, гинеколошко-акушерска сестра

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин