Резултате конкурса за пријем у радни однос на неодређено време за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела - X нож

По основу конкурса који је објављен на интернет страници КЦС дана 16.11.2018. године, a дана 19.11.2018. године на интернет страници НСЗ и интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 16026 oд 26.12.2018. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца за потребе Клинике за неурохирургију КЦС, примају се и то за :

I 1 здравственог радника са високом стручном спремом за потребе Центра за стереотаксичну радиохирургију целог тела - Х нож Клинике за неурохирургију, и то:

  • др Зоран Алексић, доктор медицине,

II 1 инжењер инвестиционог одржавања уређаја и опреме за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела - Х нож Клинике за неурохирургију:

  • Избор није извршен јер се на расписани конкурс није јавио довољан број кандидата да би се могао извршити избор.

III 1 администратор подршке корисиницима информационих система и технологија за Центар за стереотаксичну радиохирургију целог тела - Х нож Клинике за неурохирургију:

  • Избор није извршен, јер се није јавио ниједан кандидат који испуњава услове конкурса.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин