Резултати конкурса за пријем у радни однос на неодређено време здравствених радника са високом, вишом и средњом стручном спремом и техничких радника са нижом стручном спремом

По основу конкурса објављеног дана 16.11.2018. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 19.11.2018. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком В.Д.Директора број 16025 од 26.12.2018. у радни однос на неодређено време са пробним радом у трајању од 3 месеца, примају се следећи кандидати, и то:

за 14 здравствених радника са високом стручном спремом, и то:

I за Клинику за инфективне и тропске болести – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др Александра Бараћ, доктор медицине и доктор медицинских наука

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар – 2 лекара специјалиста ургентне медицине

 • др Будимир Андрић, лекар специјалиста ургентне медицине
 • Избор за другог извршиоца није извршен.

III Клиника за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију – 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др Иван Јовановић, доктор медицине
 • др Анђела Димкић Миленковић, доктор медицине

IV Центар за нуклеарну медицину – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др Јелена Шапоњски, доктор медицине

V Клиника за дигестивну хирургију - Прва хируршка

 • др Александар Нинић, доктор медицине

VI Центар за радиологију и МР - 1 доктор медицине/лекар специјалисста одговарајуће гране медицине

 • др Славица Ћећез, доктор медицине

VII Клиника за пулмологију – 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др Ивана Глишић, доктор медицине

VIII Служба за патохистологију - 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др Мина Барна, доктор медицине

IX Пејсмејкер центар - 1 доктор медицине/лекар специјалистаодговарајуће гране медицине

 • др Немања Бранковић, доктор медицине

X Клиника за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма - 1 доктор медицине/лекар специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др Милица Стоиљковић, доктор медицине

XI Клиника за кардиохирургију – 2 доктора медицине/лекара специјалиста одговарајуће гране медицине

 • др Мина Златковић, доктор медицине
 • др Владимир Милићевић, доктор медицине

За Службу за фармацеутску делатност и снабдевање - 2 дипломирана фармацеута

 • Марија Егерић, дипл. фармацеут
 • Зора Ћетковић, дипл. фармацеут

За 3 здравствена радника са вишом стручном спремом

За Клинику за физикалну медицину и рехабилитацију – 3 физиотерапеутска техничара са вишом стручном спремом

 • Јелена Стојановић, виши физиотерапеутски техничар,
 • Страхиња Клупач, струковни физиотерапеут,
 • Марко Колар, виши физиотерапеутски техничар,

За 47 здравствених радника са средњом стручном спреемом, и то:

I за Клинику за гинекологију и акушерство - 2 педијатријске сестре и 2 гинеколошко-акушерске сестре

 • Кристина Крунић, педијатријска сестра,
 • Милена Младеновић, педијатријска сестра,
 • Невена Живковић, гинеколошко-акушерска сестра,
 • Олга Лаврња, гинеколошко-акушерска сестра

II за Клинику за инфективне и тропске болести – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Снежана Томић, медицинска сестра

III за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Валентина Палежевић, медицинска сестра,
 • Катарина Патрногић Мојчевић, медицинска сестра

IV за Клинику за психијатрију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Биљана Богданов, медицинска сестра

V за Клинику за пулмологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Александра Илић, медицинска сестра

VI за Клинику за нефрологију – 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Љиљана Петровић, медицинска сестра
 • Тијана Радојковић, медицинска сестра,
 • Стефан Чолић, медицински техничар

VII за Клинику за хематологију - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Милица Живојиновић, медицинска сестра,
 • Тања Гајић, медицинска сестра

VIII за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Биљана Поповић, медицинска сестра,
 • Светлана Лазић, медицинска сестра,
 • Александра Павловић, медицинска сестра,

IX за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Марија Шобот, медицинска сестра,
 • Тања Ерић, медицинска сестра,
 • Данијела Носић, медицинска сестра,

X за Клинику за кардиохирургију - 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Маријана Стевановић, медицинска сестра,
 • Марија Лазић, медицинска сестра,
 • Сузана Томић, медицинска сестра,
 • Јована Миливојевић, медицинска сестра,

XI за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар - 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Надица Јовановић, медицинска сестра,
 • Бојана Милошевић, медицинска сестра,
 • Јована Тривунџа, медицинска сестра,
 • Петар Шегрт, медицински техничар,
 • Немања Иванов, медицински техничар,

XII за Клинику за кардиологију - 3 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Марјана Јелић, медицинска сестра,
 • Милица Милић, медицинска сестра,
 • Иван Протић, медицински техничар,

XIII за Клинику за дигестивну хирургију - Прву хируршку - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Марина Стевановић, медицинска сестра,
 • Тијана Петровић, медицинска сестра,

XIV за Центар за анестезиологију и реаниматологију - 6 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Радмила Иванишевић, медицинска сестра,
 • Марија Панић, медицинска сестра,
 • Владислава Јанузовић, медицинска сестра,
 • Катарина Или, медицинска сестра,
 • Катарина Стојановски, медицинска сестра,
 • Ненад Орешчанин, медицински техничар,

XV за Клинику за ОРЛ и МФХ - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Тијана Младеновић, медицинска сестра

XVI за Клинику за грудну хирургију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Драгана Станковић, медицинска сестра,

XVII за Центар за поликлиничку делатност - Полклинику - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Костанца Муфтић, медицинска сестра,

XVIII за Центар за медицинску биохемију – 2 лабораторијска техничара са средњом стручном спремом

 • Јелена Ђокић, лабораторијски техничар,
 • Јасна Пауновић, лабораторијски техничар,

XIX за Клинику за неурохирургију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Ивана Ђорђев, медицинска сестра,

XX за Клинику за васкуларну хирургију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Александра Јовановић, медицинска сестра.

За 1 немедицинског радника са високом стручном спремом, и то:

1 за Службу за правне послове - 1 самостални стручни сарадника

 • Марија Ристић

За 5 техничких радника са нижом стручном спремом, и то:

За Службу за техничке и друге послове – 5 спремача

 • Бранка Бранковић,
 • Душан Савић,
 • Славица Недељковић,
 • Рада Марковић,
 • Радмила Миленковић.

Кандидати који су примљени у радни однос по овом конкурсу биће позвани од стране Службе за правне послове ради потписивања уговора о раду у наредних 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања обавештења у просторијама Aрхиве Клинчког центра Србије, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф др Милика Ашанин