Обавештења о пријему у радни однос на одређено време техничких радника

По основу конкурса који је објављен дана 05.02.2019. године на интернет страници КЦС и на интернет страници НСЗ a дана 11.02.2019. на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 2962 oд 04.03.2019. године, у радни однос на одређено време у трајању до 3 месеца примљени следећи кандидати, и то:

За радно место 2 референта за ФТО и оперативне послове ЗОП-а за Службу за техничке и друге послове на одређено време у трајању од 3 месеца, :

 • Велибор Продановић, економски техничар

Избор другог кандидата није извршен јер се на објављени конкурс није јавио довољан број кандидата да би се могао извршити избор.

За радно место 1 возача санитетског возила за Службу за техничке и друге послове на одређено време у трајању од 3 месеца:

 •  Александар Долејш, возач моторних возила

За радно место 1 електирчара за Службу за техничке и друге послове на одређено време у трајању од 3 месеца:

 • Стефан Филиповић, електротехничар електромоторних погона

За радно место 1 радника у гардероби за Центар запријем и збрињавање ургентних стања – ургентни центар, на одређено време у трајању од 3 месеца:

 • Јелена Симић

За радно место 4 помоћна радника на нези болесника на одређено време у трајању до 3 месеца:

 •  Милосав Кузмић
 • Стефан Радојковић
 • Марко Радојковић
 • Вељко Љубичић

За радно место 5 спремача за Службу за техничке и друге послове на одређено време у трајању до 3 месеца :

 • Рајна Јовановић
 • Гордана Ивановић
 • Данијела Поповић
 • Весна Бацкић
 • Надежда Стјепановић

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин