Обавештење о пријему у радни однос на одређено време ради замене привремено одустних запослених

По основу конкурса објављеног дана 24.07.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.07.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 11474 oд 16.08.2019. године, у радни однос на одређено време ради замене привремено одсутних запослених до њиховог повратка на рад за 5 здравствених радника са вишом стручном спремом и 7 здравствених радника са средњом стручном спремом у Клинички центар Србије, примљени следећи кандидати, и то:

5 здравствених радника са вишом стручном спремом, и то:

I за Клинику за гинекологију и акушерство – 1 педијатријска сестра са вишом стручном спремом

 • Избор кандидата није извршен из техничких разлога.

II За Клинику за неурологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом

 • Јелена Алексић, струковна медицинска сестра,

III За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом за рад у Одељењу ургентне гастроентерологије и хепатологије

 • Соња Петрањесковић, виша медицинска сестра,

IV За Клинику за дигестивну хирургију –Прву хируршку – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом за рад у Хируршкој опсервацији Пријемно-тријажне службе Клинике за ургентну хирургију

 • Милорад Готовац, струковна медицинска сестра,

V За Клинику за кардиологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом за рад у Одсеку за инвазивни кардиоваскуларни имиџинг

 • Ивона Костић, струковна медицинска сестра

7 здравствених радника са средњом стручном спремом, и то:

I За Центар за пријем и збрињавање ургентних стања - Ургентни центар – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом за рад у Одељењу ургентне гастроентерологије и хепатологије

 • Никола Симијоновић, медицински техничар,
 • Немања Миленковић, медицински техничар,

II За Клинику за ОРЛ и МФХ – 1 медицинска сестра/техничар-инструментар за рад у ОП блоку

 • Бојана Ђорђевић, медицинска сестра,

III За Клинику за дигестивну хирургију –Прву хируршку - 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Марко Миленковић, медицински техничар,
 • Кристина Релић, медицинска сестра,

IV за Клинику за кардиохирургију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Радмила Голубовић, медицинска сестра,
 • Јелена Гољовић, медицинска сестра.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин