Обавештење о пријему у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла

По основу конкурса објављеног дана 24.07.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије и НСЗ, а дана 25.07.2019. године на интернет страници Министарства здравља РС, обавештавамо вас да су Одлуком в.д. директора бр. 11475 oд 16.08.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом, 3 здравствена радника са вишом стручном спремом, 22 здравствена радника са средњом стручном спремом и 15 администартивних и техничких радника за Клинички центар Србије, примљени следећи кандидати, и то:

1 здравствени сарадник са високом стручном спремом, и то:

I за Клинику за гинекологију и акушерство – 1 ембриолог

 • Ивана Миленковић, мастер биолог,

3 здравствена радника са вишом стручном спремом, и то:

I за Центар за радиологију и МР – 3 виша радиолошка техничара

 • Душан Карабашевић, струковни медицински радиолог,
 • Теодора Мркшић, струковни медицински радиолог,
 • Владимир Бујагић, струковни медицински радиолог

22 здравствена радника са средњом стручном спремом, и то:

I за Клинику за гинекологију и акушерство – 2 гинеколошко-акушерске сестре са средњом стручном спремом

 • Кристина Маринковић, гинеколошко-акушерска сестра,
 • Јована Чугуровић, гинеколошко-акушерска сестра

II за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом за рад у Центру за ендокрину хирургију

 • Драгана Јашовић, медицинска сестра,

III за Центар за анестезиологију и реаниматологију – 5 медицинских сестара/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Мирјана Грубанов, медицинска сестра,
 • Марија Жикић, медицинска сестра,
 • Ања Шабановски, медицинска сестра,
 • Марија Ђорђевић, медицинска сестра,
 • Дијана Крстић, медицинска сестра

IV за Клинику за кардиохирургију – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Миљана Хасановић, медицинска сестра,
 • Миљана Стаменковић, медицинска сестра,

V за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања-Ургентни центар – 2 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Сања Тодоровић, медицинска сестра за у Одељењу интензивне неге Хирургије 4 у Клиници за ургентну хирургију,
 • Маријана Вучетић, медицинска сестра за рад у Коронарној интензивној нези „Б“ Службе за ургентну кардиологију у Клиници за ургентну интерну медицину,

VI за Клинику за дигестивну хирургију –Прву хируршку - 4 медицинске сестре/техничара општег смера са средњом стручном спремом

 • Слађана Ћалић, медицинска сестра,
 • Марко Ногић, медицински техничар,
 • Драгана Станчић, медицинска сестра,
 • Милица Томашевић, медицинска сестра,

VII За Клинику за васкуларну хирургију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Јелена Кораћ, медицинска сестра,

VIII За Клинику дерматовенерологију – 1 педијатријска сестра са средњом стручном спремом и 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Сања Гаврић, педијатријска сестра,
 • Џејн Онешћук, медицинска сестра,

IX За Службу за фармацеутску делатност и снабдевање – 1 фармацеутски техничар са средњом стручном спремом

 • Ивана Ћирић, фармацеутски техничар,

X За Клинику за хематологију – 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Марија Ковач, медицинска сестра,

XI За Клинику за очне болести - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом

 • Мирјана Луковић, медицинска сестра

15 административних и техничких радника, и то:

I за Јавне набавке
Дипломирани еконимиста – 2 извршиоца на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Душан Ковачевић, дипломирани економиста
 • Љиљана Јеловац, дипломирани економиста

Дипломирани правник – 1 извршилацна одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Иван Миловановић, дипломирани правник

Референт набавки – 1 извршилац на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Рада Станисављевић, економски техничар

II за Службу за техничке и друге послове
Систем администратор у Одељењу информационо-комуникационих технологија - 1 извршилац на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Никола Мачар, струковни инжењер машинства

Референт за ФТО и оперативне послове ЗОП-а – 1 извршилац на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Иван Илинчић

Телефониста – 1 извршилац на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Зорица Обрадовић

Технички радници са нижом стручном спремом:

I за Службу за болничку епидемиологију и хигијену исхране -Сервирке – 3 извршиоца на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Ранка Митровић
 • Радмила Крндија
 • Радмила Сокић

II за Службу за техничке и друге послове -Спремачи – 4 извршиоца на одређено времезбог привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • Тамара Јовановић
 • Јасмина Ђорђевић
 • Зорица Станојевић
 • Вера Карчић

Избор за 1 извршиоца за радно место Шефа одсека централног магацина за Службу за техничке и друге послове на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца није извршен будући да није било пријављених кандидата који испуњавају услове конкурса.

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОР
проф. др Милика Ашанин