Резулатати конкурса за Х нож за Клинику за неурохирургију

По основу конкурса објављеног дана 08.08.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, a дана 09.08.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да је Одлуком в.д.директора бр. 12014 oд 30.08.2019. године, у радни однос на неодређено време са пробним радом од три месеца за 1 здравственог сарадника са високом стручном спремом изабран следећи кандидат:

1 здравствени сарадник са високом стручном спремом

I за Клинику за неурохирургију – 1 дипломирани физичар/физикохемичар за потребе Центра за стереотаксичну радиохирургију целог тела - Х нож

  • Драган Ћирић, дипломирани физикохемичар

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин