Резултати конкурса за пријем у радни однос на одређено време

По основу конкурса објављеног дана 08.08.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 09.08.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 13.08.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да су Одлуком в.д.директора бр. 12346 oд 06.09.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла или ради замене привремено одсутног запосленог за 8 здравствених радника са високом стручном спремом, 2 здравствена радника са вишом стручном спремом и 22 здравствена радника са средњом стручном спремом изабрани следећи кандидат:

8 здравствених радника са високом стручном спремом:

I за Центар за анестезиологију и реаниматологију

1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • др. Маја Јокановић, доктор медицине

1 лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом или специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • др. Бранислава Јошић, лекар специјалиста анестезиологије са реаниматологијом

II за Клинику за грудну хирургију

1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца   

 • др. Марина Моромила, доктор медицине

III за Клинику за урологију

2 доктора медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајњу до 3 месеца

 • др. Милан Богдановић, доктор медицине
 • др. Никола Лађевић, доктор медицине

IV Клиника за дигестивну хирургију - I хируршка клиникa

1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • др. Милорад Рељић, доктор медицине

V Клиника за дерматовенерологију

1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

 • др. Војислав Бумбаширевић, доктор медицине

VI за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

1 доктор медицине на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца за рад у Метаболичкој јединици Одељења интернистичке интензивне неге Клинике за ургентну интерну медицину у Клиници за ендокирнологију, дијабетес и болести метаболизма са местом рада у Центру за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар

 • др. Александра Петровић, доктор медицине

1 здравствени радник са вишом стручном спремом

I за Клинику за пулмологију - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад

 • Милена Ивановић, струковна медицинска сестра

II за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са вишом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за Одељење за трансплантацију јетре референтног центра за трансплантацију органа Клинике за ургентну хирургију

 • Избор кандидата није извршен.

19 здравствених радника са средњом стручном спремом

I за Клинику за ортопедску хирургију и трауматологију -2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Славица Николић, медицинска сестра
 • Марија Тодоровић, медицинска сестра

II за Клинику за урологију-2 медицинскe сестрe/техничарa општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Јована Зафировић, медицинска сестра
 • Избор другог кандидата није извршен, биће поновљен конкурс у наредном периоду.

III за Клинику за гинекологију и акушерство - 1 гинеколошко акушерскасестра са средњом стручном спремомна одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Јасмина Радојичић, гинеколошко-акушерска сестра

1 педијатријска сестра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Амина Зећировић, педијатријска сестра

IV за Клинику за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма - 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Ивана Живојиновић, медицинска сестра

V за Клинику за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију-2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Владимир Шекуларац, медицински техничар
 • Избор другог кандидата није извршен, биће поновљен конкурс у наредном периоду.

VI за Клинику за инфективне и тропске болести- 2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Јелена Радојичић, медицинска сестра
 • Избор другог кандидата није извршен, биће поновљен конкурс у наредном периоду.

VII за Клинику за кардиологију - 2 медицинскe сестрe/техничара општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Гордана Биров, медицинска сестра
 • Јована Годошев, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Пријемном кардиолошком одељењу Ургентног центра.

 • Исидора Николић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Мултидисциплинарном центру за поликлиничку дијагностику испитивање и лечење поремећаја артеријског крвног притиска

 • Јелена Борисављевић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад уОдељењу инванзивне електрофизиологије Стационара 3

 • Кристина Аврамовић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Служби ургентне кардиологије

 • Милош Николић, медицински техничар

1 медицинска сестра/техничар општег смeра са средњом стручном спремом на одређено време због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад у Стационару 1

 • Кристина Љубић, медицинска сестра

VIII за Клинику за нефрологију-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Злата Кракер, медицинска сестра

IX за Клинику за грудну хирургију- 1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Ана Ружић, медицинска сестра

X за Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар-1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3месеца

 • Андреа Димитријевић, медицинска сестра

1 медицинска сестра/техничар општег смера са средњом стручном спремом на одређено времезбог замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка на рад за рад у Одељењу интензивне неге Хирургије IV Клинике за ургентну хриругију.

 • Јована Стошић, медицинска сестра

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д.ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин