Обавештење о пријему машинског инжињера

По основу конкурса објављеног дана 11.09.2019. године на интернет страници Клиничког центра Србије, дана 11.09.2019. године на интернет страници Националне службе за запошљавање, а дана 16.09.2019. године на интернет страници Министарства здравља Републике Србије, обавештавамо вас да je Одлуком в.д.директора бр. 13672 oд 08.10.2019. године, у радни однос на одређено време због привремено повећаног обима посла за 1 машинског инжењера са VI степеном стручне спреме изабран следећи кандидат:

I за Службу за техничке и друге послове за Сектор медицинског инжињеринга и одржавање опреме, Одсек хирургија и анестезија - 1 машински инжењер на одређено време због привремено повећаног обима посла у трајању до 3 месеца

  • Иван Гигоски, машински инжењер

Свим кандидатима који су конкурисали, а нису примљени у радни однос захваљујемо се и молимо да подигну своја документа у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења у просторијама Службе за правне послове, радним данима од 08.00 до 15.00 часова, на основу архивског броја предате документације.

С поштовањем,
В.Д. ДИРЕКТОРА
проф. др Милика Ашанин