Центри

Центар за медицинску биохемију
Центар за нуклеарну медицину
Ценатар за анестезиологију и реаниматологију
Центар за радиологију и магнетну резонанцу
Пејсмејкер центар
Центар за пријем и збрињавање ургентних стања – Ургентни центар
Центар за поликлиничку делатност – Поликлиника
Центар за научно-истраживаки рад, образовно-наставну делатност и људске реусрсе