17.04.2014.

ЈН 163K/2014 Јавна набавка Здравствени обрасци и други штампани материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Издавачко предузеће  ЕПОХА  д.о.о. - 6.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору ГК "ГРАФОКАРТОН" д.о.о. - 6.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору МЕХАНОПРИНТ д.о.о. - 6.08.2014.

ЈН 158T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки ЕКГ монитора, дефибрилатора, ЦТГ, произвођача Nihon Kohden, респиратора произвођача Hamilton, операционих столова произвођача Schmitz, операционих лампи произвођача Mach, и операционих микроскопа произвођача Zeiss
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.