24.04.2014.

ЈН 103A/2014 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Табела 3
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX  д.о.о. - 15.08.2014.

ЈН 161T/2014 Јавна набавка Машински потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.04.2014.
Измена конкурсне документације - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору „DOMING“ д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору „LIBELA HMB“ д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору "MISTERA“ д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PARBEX,, д.о.о. - 19.08.2014.