28.04.2014.

ЈН 170A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал произвођача SEBIA
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.06.2014.