30.04.2014.

ЈН 66КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни микробиолошки материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "ALFATRADE ENTERPRISE"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "YUNYCOM"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM"d.o.o. - 16.07.2014.

ЈН 69TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања биротехничке опреме- фотокопир апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2014.

ЈН 73AM/2014 Јавна набавка мале вредности Фактор коагулације XIII (fibrogammin) a' 250 IJ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2014.

ЈН 166A/2014 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.05.2014.
Измена конкурсне документације - 13.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.05.2014.
Измена конкурсне документације - 23.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 23.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALENIKA PHARMACIA д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC  д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOP CHEMIE MEDLAB д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.08.2014.
Измена конкурсне документације - 29.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.08.2014.

Појашњење конкурсне документације - 2.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.09.2014.
Измена конкурсне документације - 2.09.2014.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 16.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.11.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 13.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOP CHEMIE MEDLAB д.о.о. - 13.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECOLAB HYGIENE д.o.o. - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 14.11.2014.

Обавештење о закљученом уговору TERMOMED д.о.о. - 3.02.2015.