8.05.2014.

ЈН 67КM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге Oбсервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.08.2014.

ЈН 174A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси произвођача BRAHMS DIALAB или одговарајући
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.07.2014.

ЈН 176A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за гасни анализатор АБЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2014.

ЈН 173A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку рендген материјал за добра из партија бр. 2, 20, 21 и 22
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о закљученом уговору Mark Medical д.о.о - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ТИМ Цо. д.о.о - 25.06.2014.

ЈН 180K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођача ROCHE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.

ЈН 172T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки цистоскопа ресектоскопа и лапароскопских стубова, произвођача STORZ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2014.

ЈН 171T/2014 Јавна набавка Водоводни потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. - 23.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору „ELECOM SISTEM“ д.о.о - 23.07.2014.