16.05.2014.

ЈН 71КM/2014 Јавна набавка мале вредности Медицинска опрема: Нанодроп
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2014.

ЈН 181A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ACCUCHEK траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 23.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2014.