20.05.2014.

ЈН 79КM/2014 Јавна набавка мале вредности Течне подлоге за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 196A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача Advanced instruments – или одговарајући
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.

ЈН 185T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ОП столова и хидрауличних столица, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.05.2014.
Измена конкурсне документације - 29.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.