21.05.2014.

ЈН 200T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2014.

ЈН 82TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања биротехничке опреме – писаће машине и рачунске машине
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 186T/2014 Јавна набавка Редовно одржавање, прегледa, испитивања сервиса и поправки: инсталације за дојаву пожара, апарата за гашење пожара и хидраната, громобранске инсталације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.06.2014.
Одлука о додели уговора - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору ,,Антиплам,, д.о.о. - 29.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору ,,Техновинча,, д.о.о. - 29.07.2014.

ЈН 183T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Замена фасадне столарије - Клиника за неурохирургију - накнадни радови
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2014.