22.05.2014.

ЈН 86AM/2014 Јавна набавка мале вредности Рекомбинантни инхибитор ц1 естеразе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2014.

ЈН 90КM/2014 Јавна набавка мале вредности Клима уређај
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.06.2014.

ЈН 188K/2014 Јавна набавка Услуга ангажовање кадрова преко омладинске задруге
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 26.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 4.09.2014.