21.05.2019.

ЈН TM59/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.06.2019.


ЈН K160/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 85-3
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.06.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.06.2019.