22.05.2019.

ЈН A238/2019 Јавна набавка Хируршки клипсеви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 5.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 5.07.2019.

ЈН T239/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - операционе лампе, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.06.2019.
Измена конкурсне документације - 20.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.06.2019.
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A246/2019 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - конци
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 24.05.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 24.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2019.
Измена конкурсне документације - 27.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 3.06.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 20.06.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.06.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ASTRO-LINE д.o.o. - 12.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму B Braun Adria RSRB д.o.o. - 12.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Маклер д.о.о. - 12.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AMG PHARM д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму MARK MEDICAL д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму Medi Ray д.о.о. - 15.07.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму NEFASER MEDICAL д.о.о. - 15.07.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AKO MED д.о.о. - 17.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AKO MED д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. - 23.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. - 24.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 2 - 5.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 2 - 5.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 2 - 12.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 3 - 27.08.2019.  
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 3 - 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 3 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 4 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 2 - 5.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. 2 - 5.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 4 - 9.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. 2 - 13.11.2019.   
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 5 - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 4 - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 5 - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 3 - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. 3 - 4.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 6 - 24.12.2019.  
Обавештење о закљученом уговору AKO MED д.о.о. 2 - 31.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 7 - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору NEFASER MEDICAL д.о.о. - 23.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 6 - 29.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 8 - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 5 - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 7 - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 4 - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. 4 - 10.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEFASER MEDICAL д.о.о. 2 - 10.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AKO MED д.о.о. 3 - 13.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 5 - 24.04.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. 3 - 1.06.2020. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 3809 – 2.06.2020.
Одлука о измени уговора о јавној набавци бр. 12084 – 2.06.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору AKO MED д.о.о. 4 - 12.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 9 - 12.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 6 - 12.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 7 - 12.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 8 - 12.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 6 - 12.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. 5 - 12.08.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 9 - 23.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AKO MED д.о.о. 5 - 30.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о. 10 - 30.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.o.o. 8 - 30.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. 10 - 30.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору МAKLER д.о.о. 7 - 30.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. 6 - 30.11.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору NEFASER MEDICAL д.о.о. 3 - 19.01.2021.