24.05.2019.

ЈН AM63/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови и потрошни материјал - Western Blot za HIV i HCV
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН AM67/2019 Јавна набавка мале вредности Тест за окултно крварење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2019.

ЈН T236/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији крова и фасаде на Клиници за неурологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019.

ЈН T237/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на санацији фасаде са заменом фасадне столарије и заштити целог објекта од капиларне влаге, са пројектом лифта са возним окном, на Клиници за психијатрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.06.2019.
Измена конкурсне документације - 21.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019.

ЈН T240/2019 Јавна набавка Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2019.

ЈН T242/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за анестезију, произвођача Medec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A269/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Iris diagnostics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.07.2019.