28.05.2019.

ЈН КM61/2019 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.

ЈН AM68/2019 Јавна набавка мале вредности Тест траке за испитивање урина

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2019.

ЈН A245/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Картице за одређивање активног времена коагулације за апарат Cascade Abrazo
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2019.

ЈН T253/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача GE Healthcare Technologies

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 26.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.07.2019.