15.05.2019.

ЈН A179/2019 Јавна набавка Лабораторијског материјала за цитогенетику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.06.2019.
Измена конкурсне документације - 4.06.2019.
Одлука о додели уговора - 10.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 10.07.2019.