10.06.2019.

ЈН K135/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 85-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.06.2019.
Измена конкурсне документације - 14.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.07.2019.