11.06.2019.

ЈН A274/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 12.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 10.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Инел Медик ВП д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAC’S MEDICAL SEE д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Nefaser Medical д.о.о. - 26.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 26.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BBRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору Medica Linea Pharm д.о.о. - 29.07.2019.
 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 30.07.2019.

ЈН T276/2019 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци мобилних система за беспрекидно напајање УПС до 5000VA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2019.

ЈН T277/2019 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци стационарних система за беспрекидно напајање и сложени послови у електротехници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2019.

ЈН K283/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови произвођача Conmed Linvatec

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.06.2019.
Измена конкурсне документације - 19.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2019.