14.06.2019.

ЈН А279/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 22.07.2019.
Решење о исправци грешке - 2.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору АPTUS д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 8.08.2019.

ЈН T284/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, колпоскопи, фундус камера, периметар и апарат за оптичку кохерентну томографију, произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.07.2019.
Измена конкурсне документације - 12.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.07.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.07.2019.
Измена конкурсне документације - 18.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.07.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.07.2019.
Измена конкурсне документације - 22.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.07.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.07.2019.
Измена конкурсне документације - 24.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.07.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.08.2019.