17.06.2019.

ЈН TM62/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.06.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.


ЈН КM66/2019 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 8.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2019.

ЈН TM78/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 9.07.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 16.07.2019.

ЈН K248/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе „Valeylab" (Forcetrijat) и електрокаутере „Covidien“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.07.2019.

ЈН A286/2019 Јавна набавка РАДИОФАРМАК: FDG од 125mCi

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.07.2019.

ЈН K287/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за нуклеарну медицину и ПЕТ центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 1.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.06.2020.