19.06.2019.

ЈН КM77/2019 Јавна набавка мале вредности Душеци за болесничке кревете и антидекубитални душеци, јастуци и ћебад
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.06.2019.
Измена конкурсне документације - 24.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.06.2019.
Одлука о додели уговора - 5.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2019.

ЈН T293/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.08.2019.