21.06.2019.

ЈН TM79/2019 Јавна набавка мале вредности Материјал за одржавање телефонских централа, апарата и инсталација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.06.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.06.2019.
Измена конкурсне документације - 27.06.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.06.2019.
Одлука о додели уговора - 11.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2019.

ЈН A290/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за вантелесну оплодњу за добра из партије бр.18
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 10.07.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2019.