1.07.2019.

ЈН A307/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 25.07.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 25.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 12.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 12.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA д.о.о. - 12.08.2019.


ЈН A314/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 15.08.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 15.08.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 29.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 29.08.2019.