12.07.2019.

ЈН T312/2019 Јавна набавка Филтери за климатизацију и вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2019.