17.07.2019.

ЈН K325/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.07.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.07.2019.
Измена конкурсне документације - 25.07.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 6.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.09.2019.