24.07.2019.

ЈН TM69/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања машина за прање подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2019.


ЈН A301/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 24.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 8.08.2019.


ЈН K335/2019 Јавна набавка Технички гасови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 25.07.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2019.