8.08.2019.

ЈН A346/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 8.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 22.08.2019.

ЈН A354/2019 Јавна набавка Добра – реагенси за одређивање хормона у крви РИА методом

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.10.2019.