12.08.2019.

ЈН T347/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - бројачи, произвођача LKB
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.09.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.09.2019.


ЈН T348/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - аутоматски инјектори, произвођача Ulrich
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.09.2019.
Измена конкурсне документације - 4.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 5.09.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.09.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.10.2019.


ЈН T362/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенер, произвођача Shimadzu
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.10.2019.