13.08.2019.

ЈН K367/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА: 85-6 РЕСПИРАТОРИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.09.2019.


ЈН T371/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - криотоми, микротоми и ткивни процесори, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.08.2019.
Измена конкурсне документације - 23.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 23.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2019.