14.08.2019.

ЈН A365/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.08.2019.
Измена конкурсне документације - 23.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.09.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2019.