15.08.2019.

ЈН K356/2019 Јавна набавка ТЕРЕТНО ВОЗИЛО
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2019.


ЈН T361/2019 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма клинички пут лека
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.08.2019.
Измена конкурсне документације - 29.08.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.09.2019.
Измена конкурсне документације - 12.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 24.09.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 24.09.2019.