16.08.2019.

ЈН A366/2019 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 26.08.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.08.2019.
Измена конкурсне документације - 27.08.2019.
Измена прилога 6 - 27.08.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.08.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 10.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 10.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 10.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 10.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 10.10.2019.